21 gru

Nagrody Historyczne „Polityki”

Redakcja tygodnika „Polityka” zaprasza wydawnictwa, instytucje naukowe i autorów do zgłaszania książek w konkursie o Nagrodę Historyczną „Polityki” za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2021 roku.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach za książki o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski (po 1914 r.): prace naukowe, prace popularnonaukowe, wydawnictwa źródłowe oraz pamiętniki, relacje, wspomnienia. Termin zgłoszeń upływa 4 lutego przyszłego roku.

Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2021. Nie są nagradzane wznowienia i reedycje, a w przypadku wydawnictw kilkutomowych wydawanych na przestrzeni lat czeka się na ukazanie się ostatniego tomu. Dopuszcza się do konkursu przetłumaczone na polski książki autorów zagranicznych.

Do zgłoszeń nie jest wymagany specjalny formularz. Listę zgłaszanych pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, kontakt telefoniczno-mailowy) należy wysłać na adres: nh@polityka.pl. W przypadku prac naukowych (monografii) pożądane jest dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki.

Dodatkowo należy przesyłać po 3 egzemplarze każdej zgłoszonej pozycji na adres redakcji: tygodnik „Polityka”, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa – z dopiskiem Nagrody Historyczne Polityki. Niewykluczone mogą być ze strony organizatora prośby o teksty książek w wersji elektronicznej. Przyznanie nagród nastąpi w maju 2022 roku.

Nagrody Historyczne „Polityki” to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane 61 lat temu. Nagród nie przyznano tylko dwukrotnie – w roku 1965 i 1981. Przez ten czas „Polityka”nagrodziła ponad 200 laureatów.

W skład jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika „Polityka”,

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.polityka.pl/nagrodyhistoryczne.