08 lis

Nagroda Żółtej Ciżemki

Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Nagrody Żółtej Ciżemki dla najlepszej książki dla dzieci i młodzieży. Do Nagrody należy zgłaszać książki polskich twórców wydane po raz pierwszy w 2023 roku, wydane w wersji papierowej oraz w języku polskim. Propozycje może składać każdy – osoby indywidualne oraz wydawnictwa.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres zoltacizemka@biblioteka.krakow.pl podając: tytuł książki, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko ilustratora, nazwę wydawnictwa, rok i miejsce wydania.

Jedna osoba może rekomendować tylko jedną książkę (indywidualny zgłaszający nie musi przesyłać egzemplarzy recenzenckich). Wydawca może zgłosić do pięciu tytułów, przesyłając jednocześnie 2-5 egzemplarzy danego tytułu na adres:

Biblioteka Kraków
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
z dopiskiem „Nagroda Żółtej Ciżemki”

Propozycje przyjmowane są do 31 stycznia 2024 roku. Kontakt i szczegółowe informacje: zoltacizemka@biblioteka.krakow.pl tel. 12 61-89-124, 12 61-89-126