06 sty

Nagroda Literacka Gdynia

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił 18. edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka Gdynia dla najlepszych książek ubiegłego roku w czterech kategoriach: proza, poezja, eseistyka, przekład na język polski. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2022 roku. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się jesienią. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać w terminie do 31 stycznia 2023 roku wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie: www.nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda”