18 kwi

Nagroda Instytutu De Republica

Instytut De Republica zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu o „Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych”. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne oraz możliwość wydania publikacji w punktowanym wydawnictwie naukowym. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lipca.

Jak informuje Instytut De Republica, najważniejsze założenia konkursu to wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy dzięki swojej pasji, pracy i odkryciom stają się inspiracją dla młodych pokoleń.

Konkurs obejmuje trzy kategorie: nauki humanistyczne, nauki społeczne oraz działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Dodatkowe, odrębne wyróżnienie stanowi Nagroda Specjalna za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Mogą w nim uczestniczyć młodzi naukowcy do 40. roku życia, którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz posiadają istotny dorobek naukowy. Wszyscy zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, statuetki zaprojektowane przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica w terminie do 2 lat od przyznania Nagrody.

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu znajduje się na stronie internetowej www.iderepublica.pl w zakładce „Nagroda IDR”. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Nagrody można uzyskać pod adresem: nagroda@iderepublica.pl