13 gru

Nagroda im. W. Kazaneckiego

Książki pisarzy, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu, a także poetyckie debiuty z całego kraju – można zgłaszać do końca stycznia do Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego za 2021 rok. Nagroda od kilku lat wręczana jest w dwóch kategoriach: za najlepszą książkę twórców związanych ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu oraz za najlepszy poetycki debiut roku. Książki muszą być wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody.

Odpowiednie wnioski należy złożyć lub wysłać na adres białostockiego magistratu.

Nagroda im. Kazaneckiego to nagroda prezydenta Białegostoku, która zostanie przyznana po raz 31. Nagroda przyznawana jest pisarzom, którzy  urodzili się bądź mieszkają w Białymstoku lub regionie, których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe.

Natomiast nagroda za poetycki debiut roku przyznawana jest autorom z całego kraju; debiutem miasto określa pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego przyznawana jest od 1991 roku. Wśród laureatów są m.in.: Krzysztof Gedroyć, Piotr Nesterowicz, Ignacy Karpowicz, Jan Leończuk, Edward Redliński, Aneta Prymaka-Oniszk, Katarzyna Ewa Zdanowicz, Krystyna Konecka, Anna Sołbut i Agnieszka Pajączkowska.

Patron nagrody Wiesław Kazanecki urodził się i swoje życie związał z Białymstokiem; debiutował w 1959 roku. Pierwszy zbiór wierszy pt. “Kamień na kamieniu” ukazał się w 1964 r. Prawdziwym sukcesem poety okazał się jednak dopiero wydany w 1969 roku tomik “Portret z nagonką”. Krytycy pisali wówczas, że jego wiersze były “świadectwem zmagania się współczesnego poety z zachłanną rzeczywistością, która dawno utraciła swój wymiar etyczny”. Pośmiertnie ukazały się m.in. jego “Poezje wybrane”, “List na srebrne wesele”, “Wiersze ostatnie”.