27 sty

Nagroda im. Kazimierza Wyki dla Janusza Drzewuckiego

Janusz Drzewucki został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 24 stycznia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Nagroda im. Kazimierza Wyki to wyróżnienie, które otrzymują za swoje dokonania krytycy literaccy, eseiści i badacze historii literatury. Nagroda jest wręczana od roku 1980 tym twórcom, którzy w swoich dokonaniach literackich i artystycznych nawiązują do badań prof. Wyki i są jego kontynuatorami.

Janusz Drzewucki, krytyk literacki, poeta i edytor, przez wiele lat współtworzył dział kultury oraz „Plusa Minusa” „Rzeczpospolitej”, był także redaktorem naczelnym wydawnictwa Czytelnik. Od 1996 roku redaguje dział poezji w wydawanym przez Instytutu Książki miesięczniku literackim „Twórczość”. Od 2017 roku jest członkiem jury Nagrody im. Marka Nowakowskiego, a ponadto pełni funkcję przewodniczącego jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Ostatnio wydał zbiór wierszy „Rzeki Portugalii”, tom prozy „Życie w biegu”, książki krytycznoliterackie o poezji „Charakter pisma” oraz „Środek ciężkości”, a także ogłosił we własnym opracowaniu Tadeusza Różewicza „Wiersze i poematy z «Twórczości» (1946-2005)” oraz „Wiersze wybrane” Bogdana Ostromęckiego. W roku 2018 wydał ponadto książkę „Lekcje u Różewicza (Teksty krytycznoliterackie i osobiste)” oraz „Obrona przypadku. Teksty o prozie 2”.

Wśród osób do tej pory wyróżnionych nagrodą znaleźli się m.in. Jerzy Kwiatkowski, Jan Błoński, Jerzy Jarzębski, Zbigniew Herbert, Franciszek Ziejka, Stanisław Balbus, Michał Głowiński, Ryszard Koziołek oraz wielu innych, wybitnych znawców kultury i literatury. Laureatką ubiegłorocznej nagrody była Małgorzata Łukasiewicz. Od 16 lat przyznają ją wspólnie marszałek województwa małopolskiego i prezydent Krakowa.

Janusz Drzewucki od wielu lat jest stałym współpracownikiem “Kwartalnika Literackiego WYSPA”.

fot. Instytut Książki