09 lis

Nagroda im. A. Włodka

Fundacja Wisławy Szymborskiej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do Nagrody im. Adama Włodka, która przyznawana jest za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu. Nagroda im. Adama Włodka została ustanowiona na mocy testamentu pozostawionego przez Wisławę Szymborską. Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę. W tym roku głoszenia do konkursu mogą nadsyłać osoby urodzone nie wcześniej niż w 1987 roku. Nagroda przyznawana jest raz w ciągu roku, możne być ona podzielona między kilku laureatów.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się tutaj.