28 wrz

Nabór na Wyszehradzkie Rezydencje Literackie

Do 15 października można przesyłać zgłoszenia do udziału w rezydencjach artystycznych organizowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, z co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej trzema publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych (min. 18 lat).

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki od 2007 roku wspiera rezydencje artystyczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w dziedzinach: sztuki wizualnej i dźwięku, performance i sztuki literackiej.

Rezydencja literacka opiera się na partnerstwie czterech instytucji goszczących, po jednej w każdym kraju V4: Institut umeni (Instytut Sztuki) w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum (Muzeum Literackie Petőfi) w Budapeszcie, Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie i Literárne informačné centrum (Centrum Informacji o Literaturze) w Bratysławie.

Proces rekrutacji 32 stypendystów Programu (8 z Czech, 8 z Węgier, 8 z Polski i 8 ze Słowacji) będzie oparty na indywidualnych wnioskach składanych za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego.

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1300 euro brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 2400 euro brutto (Standardowa Edycja Jesienna) oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Wszystkie niezbędne informacje, kwota wsparcia finansowego i warunki składania wniosku są dostępne na stronie internetowej Funduszu: https://www.visegradfund.org/news/open-call-visegrad-artists-residencies/.