27 kwi

Nabór na rezydencje literackie dla twórczyń i twórców z Białorusi i Ukrainy

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie ogłosił kolejną turę naboru na rezydencje literackie dla twórczyń i twórców z Białorusi i Ukrainy.

W trakcie naboru zostanie wyłonionych co najmniej pięciu rezydentów/pięć rezydentek na pobyt od 2 do 6 tygodni.

“Organizując rezydencje, pragniemy włączyć zagranicznych pisarzy_ki oraz tłumaczy_ki do warszawskiego świata literackiego. Zachęcamy do spędzenia kilku tygodni w Warszawie i poznania lokalnej sceny artystycznej, historii miasta oraz kulturalnej oferty stolicy. Naszym rezydentom zapewniamy mieszkanie w centrum z dogodnym miejscem do pracy twórczej, stypendium wysokości 120 zł brutto za każdy dzień pobytu, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także włączenie ich w działalność naszej instytucji” – zachęca Staromiejski Dom Kultury.

Nabór skierowany jest do pisarzy_ek, dramaturgów_żek i tłumaczy_ek z Białorusi i Ukrainy, którzy spełniają następujące kryteria:

• mają na swoim koncie co najmniej jedną wydaną drukiem książkę, tom poetycki lub tłumaczenie lub co najmniej jedną wystawioną w teatrze sztukę,
• komunikują się w języku angielskim lub polskim,
• pracują aktualnie nad projektem literackim.

Szczegóły dotyczące terminu i długości pobytu będą ustalane indywidualnie z rezydentami.

Start naboru: 17 kwietnia 2023 r.
Deadline na zgłoszenia: 26 maja 2023 r.
Termin pobytu: lipiec – grudzień 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 9 czerwca 2023 r.

Jak aplikować?

Zgłoszenie zawierające:
• wypełniony formularz,
• CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich,
• list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres Rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami),
• fragment opublikowanego/ wystawionego dzieła (maksymalnie 10 stron A4),

należy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres: rezydencje@sdk.pl