02 wrz

Nabór do stypendiów artystycznych

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego m.st. Warszawy. Do podziału są prawie 2 mln zł.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Przyznawane są w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i design oraz upowszechnianie kultury.

O stypendia mogą ubiegać się twórcy, którzy nie występują w imieniu żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej.

Wnioski o stypendia artystyczne m.st. Warszawy składane są tylko za pomocą Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS).

Szczegółowe informacje TUTAJ