15 gru

Nabór do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

Do końca stycznia 2024 roku można przesyłać zgłoszenia do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza przyznawanej za debiut (rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną). Nagroda w wysokości 40 tys. złotych wręczona zostanie jesienią, podczas festiwalu „Opętani Literaturą”, który odbywa się we Wsoli i Radomiu.

Dodatkowym wyróżnieniem jest rezydencja literacka – wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.

Opublikowane w 2023 roku książki mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Zgłoszenia, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do 31.01.2024 na adres:

Muzeum Witolda Gombrowicza Wsola, ul. W. Gombrowicza 1 26-660 Jedlińsk z dopiskiem „Nagroda”.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2024 roku. W skład kapituły wchodzą: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. Organizatorami Nagrody są Prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza. Honorowy Patronat sprawuje Rita Gombrowicz.

Więcej informacji i regulamin nagrody znaleźć można na stronie www.nagrodagombrowicza.pl.