01 mar

Nabór do 7. edycji Nagrody Conrada

Do 30 kwietnia można przesyłać zgłoszenia do Nagrody Conrada. książek prozatorskich debiutujących w 2020 roku autorów do Nagroda Conrada.

Celem Nagrody Conrada jest wyróżnienie i promocja polskich debiutów prozatorskich.

Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę, nagrodę finansową w wysokości 30 tys. zł, miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie oraz kampanię promocyjną wyróżnionej książki na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Publikacje mogą zgłaszać zarówno sami autorzy, jak i wydawcy.

Spośród nadesłanych kandydatur jury w składzie: Michał Paweł Markowski (przewodniczący), Urszula Chwalba, Inga Iwasiów, Grzegorz Jankowicz, Krzysztof Koehler, Zofia Król, Michał Nogaś oraz Joanna Szulborska-Łukaszewicz (sekretarz) wyłoni pięciu nominowanych. Ostatecznie o wyborze zwycięzcy zadecydują czytelnicy podczas głosowania za pośrednictwem strony internetowej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

tytuł książki, imię i nazwisko autorki/autora, nazwę wydawcy, rok wydania, numer ISBN.

Uwaga! Do zgłoszenia należy dołączyć 7 egzemplarzy książki. Mile widziana także jej wersja elektroniczna przesłana równolegle drogą mailową na adres sekretarza Nagrody [joanna.szulborska@um.krakow.pl].

Zgłoszenia można składać drogą pocztową na adres:

KBF, Kraków Miasto Literatury UNESCO
Ul. Wygrana 2
30-311 Kraków
(z dopiskiem „Nagroda Conrada”).

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, można znaleźć na stronach: www.conradfestival.com oraz tutaj.

Nagroda Conrada jest częścią miejskiego programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO i stanowi wspólne przedsięwzięcie Miasta Krakowa, KBF, Instytutu Książki oraz Fundacji Tygodnika Powszechnego.