18 lut

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło XIII edycję konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa. W tej edycji konkursu szczególnie wysoko oceniana będzie internetowa oferta bibliotek dla użytkowników.

Uczestnikiem konkursu może być każda biblioteka posiadająca osobowość prawną lub wchodząca w skład innej instytucji posiadającej osobowość prawną, finansowana ze środków publicznych lub prywatnych, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań biblioteki, jej kreatywność i konsekwencję w działaniu na rzecz wspierania czytelnictwa za cały 2020 rok promujących czytelnictwo w całym 2020 roku, należy przesłać na adres e-mail: konkurs@sbp.pl w terminie do 15 marca.

Kryteria oceny realizacji programu: oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki), liczebność i różnorodność uczestników imprez; zaangażowanie innych środowisk i organizacji (księgarze, wydawcy, organizacje pozarządowe, inni partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy); formy promocji imprez popularyzujących czytelnictwo (oryginalność i skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.) oraz udział lokalnych mediów w akcjach promocji czytelnictwa organizowanych przez bibliotekę.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://www.sbp.pl/