28 cze

Kresy i bezkresy – Festiwal w Tykocinie

Od piątku 30 czerwca do niedzieli 9 lipca będzie trwał Festiwal w Tykocinie zatytułowany „Kresy i bezkresy”. Organizatorzy zapraszają na interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne skoncentrowane na przypominaniu dziedzictwa polskich Kresów w dialogu z innymi kulturami narodowymi, współtworzącymi tożsamość ziem dawnej Rzeczpospolitej.

Tegoroczna edycja festiwalu Kresy i Bezkresy poświęcona jest Wileńszczyźnie. Ma to być poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o kształt wspólnej polsko-litewskiej historii i o kulturę, tworzoną na pograniczu polsko-litewskim. Program tej edycji ma charakter chronologiczny i przebiega od ciemnej prahistorii plemiennej, poprzez Unię w Krewie i rządy Jagiellonów aż po Wilno II RP, okupacji oraz Wilno współczesne.

Zamiarem organizatorów było nie tylko upamiętnienie historii, ale i zaproszenie artystów żyjących, nawiązujących w swoich pracach do historycznej tożsamości regionu,  aby zwłaszcza młodzi twórcy podjęli wysiłek artystycznego dialogu z dziedzictwem pogranicza i Kresów. W ten sposób ma ono szansę na wyjście z muzealnych sal ku Bezkresom – nieskrępowanemu polu ekspresji artystycznej i nakierowanie na uaktualnienie tradycji w teraźniejszości i przyszłości.

Udział w Festiwalu wezmą m. in. Tomas Venclova, Eustachy Rylski, Justyna Bargielska, Krzysztof Czyżewski, Tadeusz Dąbrowski, Adrian Sinkowski, Katarzyna Wójcik, Anna Smółka, Ireneusz Staroń, Paulina Subocz-Białek, Jakub Pszoniak oraz inni pisarze i pisarki, a także filmowcy: Janusz Majewski, Jerzy Hoffman i Jerzy Wójcik, jak też historycy i publicyści.

Festiwalowi towarzyszy wystawa Muzeum Historii Polski zatytułowana „Powstali 1863-64” poświęcona Powstaniu Styczniowemu, dostępna na Placu Czarnieckiego w Tykocinie przez cały czas trwania Festiwalu.

Cały program jest na stronie https://literacki.com.pl/Festiwal