10 lip

Konkurs o stypendia twórcze

Do 1 sierpnia do godz. 16  można składać wnioski w Konkursie o przyznanie stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na 2023 rok. Wysokość kwoty stypendium wynosi 4 tys. zł brutto miesięcznie.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawanego osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

Kategoria 1 – stypendia twórcze

  1. literatura,
  2. sztuki wizualne,
  3. muzyka,
  4. taniec,
  5. teatr,
  6. film,
  7. opieka nad zabytkami,
  8. twórczość ludowa.

Kategoria 2 – stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

  1. animacja i edukacja kulturalna,
  2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wysokość kwoty stypendium została zwiększona do 4 tys. zł brutto miesięcznie, tj. 3 320 zł netto.

Wnioski wraz z portfolio należy składać w terminie do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2023 r.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu stypendium zostanie podjęta do 30 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje:

https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-3880.php

https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-z-budzetu