28 lip

Konkurs Najpiękniejsze Książki Roku 2020

Poznaliśmy tytuły nominowane w 61. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2020.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 9 września o godz. 14.30 podczas Warszawskich Targów Książki (scena główna przed Pałacem Kultury i Nauki).


NOMINACJE DO NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

Dział I. LITERATURA  PIĘKNA

A jednak – Ludwik Janion;  projekt graficzny i skład: Jan Rosiek;  wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Antena / анᴛена – Serhij Żadan;  projekt graficzny i skład: Joanna Jopkiewicz / Grupa Projektor;  wydawca: Wydawnictwo
Warstwy, Wrocław.

Bracia krwi – Peter Milčák;  projekt graficzny i skład: Marcin Markowski,  rysunki: Alicja Biała;  wydawca: Wydawnictwo
WOLNO, Lusowo.

Europa w zwierciadle – Robert Byron (seria: Wędrowiec);  projekt graficzny: Janusz Górski;  wydawca: Wydawnictwo Próby,
Warszawa.

jest / jestem (Wiersze wybrane 1960/2020) – Krystyna Miłobędzka,  wybór, opracowanie i redakcja Jarosław Borowiec;
projekt graficzny i skład: Łukasz Paluch / AnoMalia art studio, rysunki: Alicja Biała;  wydawca: Wydawnictwo WOLNO, Lusowo.

Kafka idzie do kina – Hanns Zischler;  koncepcja: Przemek Dębowski,  projekt okładki i stron tytułowych: Wojtek
Kwiecień-Janikowski,  opracowanie typograficzne: manufaktura;  wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Mama zawsze wraca  – Agata Tuszyńska (tekst), Joanna Chmielewska;  ilustracje: Iwona Chmielewska,  opracowanie
graficzne: Radosław Staniec, Maria Szczodrowska;  wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa.

Nie ma takich kobiet – Violetta Nowakowska;  projekt graficzny i skład: Joanna Skrzypiec-Żuchowska;  wydawca:
Wydawnictwo Warstwy, Wrocław.

Piach – Urszula Zajączkowska;  projekt graficzny i skład: Joanna Skrzypiec-Żuchowska;  wydawca: Wydawnictwo
Warstwy, Wrocław.

Rada egipska – Leonardo Sciascia (seria: Proza);  projekt graficzny:  Janusz Górski;  wydawca: Wydawnictwo
Próby, Warszawa,  współwydawca: Wydawnictwo Austeria – Klezmerhojs, Kraków.

SERIA: Sebald – W. G. Sebald
1. Austerlitz,
2. Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka
;
projekt okładki i tytułowych: Agnieszka Pasierska / Pracownia Papierówka,  opracowanie typograficzne: manufaktura;
wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Taki teatr Iwona Chmielewska, Paweł Kowalski;  koncepcja artystyczna i ilustracje: Iwona Chmielewska,  projekt graficzny
i skład: Radek Staniec i Maria Szczodrowska;  wydawca: Teatr Wilama Horzycy, Toruń.

Unhappy Ending. Poems for the Broken/Hearted – Pola Dwurnik, Anna Malinowska;  ilustracje: Pola Dwurnik,  projekt graficzny:
Ania Malinowska i Tomasz Gałdyński; wydawca: Fundacja Edwarda Dwurnika i Apolonia Dwurnik, Warszawa.

Dział II.  KSIĄŻKI NAUKOWE, POPULARNONAUKOWE (HUMANISTYKA)

Awangardowe Muzeum – koncepcja i redakcja naukowa Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan;  projekt graficzny i skład:
Ryszard Bienert;  wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi.

Czy Mistrz wie, że wygrał? Księga jubileuszowa dla Profesora Daniela Szczechury – redakcja naukowa Marcin Giżycki
i Adam Trwoga;  projekt graficzny i skład: Olga Kulish;  wydawca: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie.

Doświadczenie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena – praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Maślanki;  projekt graficzny
serii: Zofia Herbich,  projekt okładki, wnętrza i skład: Katarzyna Bischoff-Flak;  wydawca: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Gdy droga staje się formą. Szkice w podróży – Sławomir Brzoska;  projekt graficzny: Paulina Urbańska; wydawca: Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu,  współwydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Hermitage. O miejscach myślenia. Esej wizualny w trzech częściach z appendixem – Daria Malicka;  projekt graficzny  skład:
Daria Malicka;  wydawca: Daria Malicka / Self-publishing, Katowice.

Historia seksualności. Tom 1 – 4 – Michel Foucault
T. 1 – Wola wiedzy,   T. 2 – Użytek z przyjemności,
T.
3 – Troska o siebie, T. 4 – Wyznania ciała
projekt typograficzny i projekt okładki: Stanisław Salij;  wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Kierunek Gruba / Chemin des Mines – redakcja Weronika Siupka;  opracowanie graficzne, projekt okładki i skład: Zofia Oslislo;
wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,  współwydawca: Université de Namur, Belgia.

Kino nordyckie. Pierwsze stulecie – Tadeusz Szczepański;  projekt graficzny i skład: Bogusław Jaworski;  wydawca: Wydawnictwo
PWSFTViT, Łódź.

Kronika Parkowa. 70 ciekawostek na 70-lecie Parku Śląskiego – praca zbiorowa;  projekt graficzny i skład: Marta Gawin;
wydawca: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.

„Kronika szkoły w Paprocanach” – dr Edelgarda Foltyn (tłumaczenie tekstu i przypisy);  projekt graficzny i skład: Tomasz Bierkowski;
wydawca: Muzeum Miejskie w Tychach.

Mit i znaczenie – Claude Lévi-Strauss;  projekt graficzny I skład: Biuro Szeryfy;  wydawca: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Muzyka jest ważna – sir Roger Scruton;  projekt wydawniczy: Łukasz Serwiński,  skład i łamanie: Katarzyna Płaszczyńska-Herman;
wydawca: Fundacja inCanto, Kraków.

Nervica – Maciej Linttner;  projekt graficzny i skład:  Paweł Krzywda / idee.pl;  wydawca:  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
pod redakcją Tomasza Iwasiów;  projekt, skład i łamanie: prof. Marian Oslislo / M-Studio Zabrze;  wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

Ocalić od zapomnienia – Marek Dyżewski;  projekt graficzny i łamanie: Julita Gielzak;  wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Od Ratusza do Muzeum. Początki Muzeum Gdańska 1970–1989 – prac zbiorowa pod redakcją Ewy Barylewskiej-Szymańskiej
i Janusza Dargacza;  projekt, skład i łamanie: Eurydyka Kata i Rafał Szczawiński / re:design;  wydawca: Wydawnictwo
Muzeum Gdańska.

Olchowiec Łemków utracony – Mikołaj Gabło;  projekt graficzny i typograficzny: Krzysztof Radoszek ARTS;  wydawca:
Wydawnictwo Żyznowski, Wieliczka.

Planty, promenady, ringi. Śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa – Łukasz Bugalski;
projekt graficzny, projekt okładki i skład: Barbara Bugalska;  wydawca: Fundacja Terytoria Książki,  Gdańsk.

Polejowscy. Karta z dziejów  lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku – Agata Dworzak;
projekt graficzny: Tomasz Szatkowski;  wydawca: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONICA,
Warszawa,  współwydawca: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków.

PRA. Ilustrowany atlas architektury Pragi – Maciej Czeredys, Ewa Ziajkowska (wybór i tekst);  koncepcja i projekt graficzny:
Magdalena Piwowar,  rysunki: Kamila Doniec, Maciej Drążkiewicz, Mateusz Gryzło, Maria Łomiak i Peter Łyczakowski;
wydawca: Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.

Przestrzenie międzyprzestrzeni (Hommage à Otto Freundlich) – redakcja Roman Lewandowski;  projekt graficzny, typograficzny,
skład i łamanie: Anna Kopaczewska;  wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

SERIA monografii naukowych
T. 1. Przestrzenie totalitarnego zniewolenia…
– Katarzyna Bałżewska,
T. 2. Proskrypcja w nowej odsłonie… – Grzegorz Bębnik,
T. 3. Ofiary dwóch totalitaryzmów… – Joanna Kurczab,
T. 4. Akcja Gestapo przeciwko polskiej inteligencji w rejencji ciechanowskiej – Marcin Przegiętka;
projekt graficzny, okładki i skład: Zofia Herbich;  wydawca:  Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Warszawa.

SERIA: Straty wojenne
T. 1. Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku
– Katarzyna Darecka, Anna Frąckowska,
T. 2. Dwór Artusa w Gdańsku – Katarzyna Darecka, Izabela Jastrzembska-Olkowska,
T. 3. Dom Uphagena w Gdańsku – Wojciech Szymański;
projekt graficzny i skład: Agata Knajdek / tata studio;  wydawca:  Wydawnictwo Muzeum Gdańska.

SERIA: Studia zamkowe. T. V – VII – praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Janusza Trupindy;  projekt okładki i skład:
Joanna Jopkiewicz / Grupa Projektor; wydawca:  Muzeum Zamkowe w Malborku.

SERIA: Wojny kulturowe przeciw Polsce
T. 1. Królestwo anarchii…
– Jacek Kordel,
T. 2. Długi  kulturkampf… – Grzegorz Kucharczyk,
T. 3. Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu… – Marek Kornat,
T. 4. Pańska, szlachecka, faszystowska… – Tadeusz Paweł Rutkowski;
projekt graficzny i skład: Aleksandra Toborowicz; wydawca:  Narodowe Centrum Kultury.

100 maksym o dezinformacji – Fuji Nakamura;  projekt graficzny i skład: Urszula Gireń;  wydawca: Chiaroscuro Publishing
Adam Białas, Opoczno.

Śladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie – Tadeusz Sławek;  projekt graficzny i typograficzny: Janusz Górski;  wydawca:
Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk.

Świadomość mityczna wobec śmierci. Kanopy pomorskie – Marian Kwapiński; projekt typograficzny i projekt okładki:
Stanisław Salij;  wydawca: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, współwydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Teksty nie tylko o typografii – Tomasz Bierkowski;  projekt graficzny i skład: Tomasz Bierkowski;  wydawca: Tomasz
Bierkowski / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Things We Do Together: The Post-Reader – redakcja Marianna Dobkowska i Krzysztof Łukomski;  projekt graficzny:
Krzysztof Bielecki;  wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa.

Wiersze znad palety. Twórczość poetycka artystów polskich XIX i XX wieku – Aneta Grodecka;  projekt okładki i projekt
typograficzny: Joanna Kwiatkowska;  wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Wojna i pokój. Konflikt społeczno-polityczny a sztuka ulicy – Małgorzata Kaźmierczak, Mariusz Waras;  projekt graficzny,
ilustracje i skład: Mariusz Waras;  wydawca: Akademia Sztuki w Szczecinie.

Zmiana ustawienia. Historia polskiej scenografii teatralnej i społecznej XX i XXI wieku T. 1–3 – praca zbiorowa pod
redakcją Doroty Buchwald i Dariusz Kosińskiego; projekt graficzny: Kamila Schinwelska i Marcin Gwiazdowski / elipsy;
wydawca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.

Dział III. KSIĄŻKI MATEMATYCZNE, PRZYRODNICZE, MEDYCZNE

Legenda Radmoru – praca zbiorowa;  projekt graficzny: Anita Wasik;  wydawca: Muzeum Miasta Gdyni.

SERIA: Zrozum
1. Co nas (nie) zabije. Największe plagi w historii ludzkości
– Jennifer Wright,
2. Czarna owca medycyny. Nieopowiedziana historia psychiatrii – Jeffrey A. Lieberman, Ogi Ogas,
3. Czego oczy nie widzą. Jak wzrok kształtuje nasze myśli – Richard Masland,
4. Na własnej skórze. Mała książka o wielkim narządzie – Paulina Łopatniuk,
5. Śmiech ma po matce. Tajemnice genów – Carl Zimmer;
projekt graficzny serii: Tomasz Majewski, projekt typograficzny: Mateusz Czekała; wydawca:  Wydawnictwo Poznańskie.

Dział IV. KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Co budują zwierzęta? – Emilia Dziubak;  projekt graficzny i ilustracje: Emilia Dziubak,  redakcja techniczna i DTP:
Monika Pietras i Joanna Piotrowska;  wydawca: Wydawnictwo  Nasza Księgarnia, Warszawa.

Co robią uczucia? – Tina Oziewicz (tekst);  ilustracje: Aleksandra Zając,  skład i przygotowanie do druku: Piotr Bałdyga;
wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa.

Daj gryza. Smakowite historie o jedzeniu – Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Natalia Baranowska;  ilustracje i projekt graficzny:
Aleksandra i Daniel Mizielińscy;  wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa.

Dzika książka o dzikach i ich kuzynach – Jola Richter-Magnuszewska;  ilustracje: Jola Richter-Magnuszewska,
redakcja techniczna i DTP: Monika Pietras;  wydawca: Wydawnictwo  Nasza Księgarnia, Warszawa.

Fakty i plotki o smokach – Nikola Kucharska;  ilustracje: Nikola Kucharska,  redakcja techniczna i DTP: Agnieszka
Czubaszek-Matulka;  wydawca: Wydawnictwo  Nasza Księgarnia, Warszawa.

Halo! Historia komunikowania się – Liliana Fabisińska;  projekt okładki i ilustracje: Anita Graboś,  redakcja techniczna i DTP:
Agnieszka Czubaszek-Matulka;  wydawca: Wydawnictwo  Nasza Księgarnia, Warszawa.

Idą święta! O Bożym Narodzeniu, Mikołaju i tradycjach świątecznych na świecie – Monika Utnik-Strugała;  ilustracje
i projekt okładki: Ewa Poklewska-Koziełło,  redakcja techniczna i DTP: Katarzyna Zając,  DTP okładki: Karia Korobkiewicz;
wydawca: Wydawnictwo  Nasza Księgarnia, Warszawa.

Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych – Aleksandra i Daniel Mizielińscy;  ilustracje
i projekt graficzny: Aleksandra i Daniel Mizielińscy;  wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa.

Leśna sprawa – Tomasz Kędra, Gabriela Gorączko;  ilustracje: Gabriela Gorączko,  skład: Joanna Jopkiewicz /
Grupa Projektor;  wydawca: Wydawnictwo WOLNO, Lusowo.

Literkowa książka – Alicja Krzanik;  projekt okładki i ilustracje: Anna Salamon,  redakcja techniczna, layout i DTP:
Karia Korobkiewicz;  wydawca: Wydawnictwo  Nasza Księgarnia, Warszawa.

Muzeum zachwytów. Malarski przewodnik po Łazienkach Królewskich – Anna Zajda (tekst);  ilustracje i skład:
Zofia Zaccaria;  wydawca: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Opowieści Wielkiej Alei. T. 1. Aleje, parki i ogrody Gdańska – Anna Czerwińska-Rydel;  projekt graficzny, ilustracje i skład:
Joanna Czaplewska;  wydawca: Wydawnictwo Muzeum Gdańska.

Piekarnia czarodzieja – Gu Byeong-mo;  projekt ilustracji, okładki, stron tytułowych i stron rozdziałowych: Urszula Gireń,
DTP: Maciej Grycz;  wydawca: Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, Białystok.

Raport życia. Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2019;  koncepcja i ilustracje: Bruno Neuhamer,  projekt graficzny:
Mateusz Chmura;  wydawca: KOMBINAT i Grupa ERGO Hestia, Gdańsk.

Rewolucje – Bogusław Janiszewski;  ilustracje: Max Skorwider,  skład i przygotowanie do druku: Wiesław Wiszowaty;
wydawca: Wydawnictwo ALBUS Iwona Wierzba, Poznań.

Skąd jestem? – Agnieszka Kacprzyk;  ilustracje i opracowanie graficzne: Marianna Sztyma;  wydawca: Wydawnictwo
ALBUS Iwona Wierzba, Poznań.

Sztuka dwudziestolecia. Formy i konteksty – Katarzyna Nowakowska-Sito;  ilustracje, projekt graficzny i skład: Ryszard
Kajzer / Zerkaj studio;  wydawca: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Tam gdzie gra muzyka. Przewodnik po Żelazowej Woli – Monika Utnik-Strugała;  ilustracje i projekt graficzny: Anna
Ładecka;  wydawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa.

Dział V. PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE

SERIA podręczników – Ewa Landowska
1. Elementarz do nauki pisania i czytania ułożony według metody nauki pisania,
2. Podręcznik do nauczania pisma szkolnego dla nauczycieli i rodziców
,
3. Zeszyt ćwiczeń 1 dla nauczycieli, rodziców i dzieci,
4. Zeszyt ćwiczeń 2 dla nauczycieli, rodziców i dzieci;
ilustracje: Kamila Piazza,  projekt graficzny i projekt okładki: Monika Wojtaszek-Dziadusz;  wydawca: TYNIEC Wydawnictwo
Benedyktynów, Kraków.

Finansowa Forteca – Marcin Iwuć;  projekt, okładka i rysunki: Maciej „Zuch” Mazurek;  wydawca:  FBO Marcin Iwuć.

Future Graphic Language: New Directions in Verbal Communication – redakcja naukowa Marcin Giżycki i Adam Trwoga;  projekt
graficzny: Maciej Połczyński;  wydawca:  Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa.

IF: social design for sustainable citie – redakcja Ewa Satalecka, Jan Piechota i Marjatta Itkonen;  projekt typograficzny: Maciej
Jakóbczyk;  wydawca: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa.

Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju – Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski;
projekt graficzny: Andrzej Dobosz / dobosz.studio,  skład i przygotowanie do druku: Dariusz Nowak / dobosz.studio;  wydawca:
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONICA, Warszawa.

Różnorodność – zainspiruj się! / Vielfalt – lass Dich inspirieren! – Dorota Frassek, Magdalena Zatylna;  projekt graficzny
i skład: Tomek Głowacki;  wydawca: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Warszawa.

Dział VI. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY, PORADNIKI

Informator 2020/2021, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – redakcja Piotr Grzywacz, Agnieszka Krupa i Agata Tratwal;
projekt graficzny i skład: Bartosz Mamak;  wydawca: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Wzornik tłoków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego
w Krakowie
– Magdalena Koziak-Podsiadło;  projekt okładki i opracowanie typograficzne: Magdalena Koziak-Podsiadło;
wydawca:  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów. Vademecum dla zwiedzających / Malbork
Castle…
– Marek Stokowski, Janusz Trupinda;  opracowanie graficzne, okładka i skład: Ryszard Bienert;  wydawca: Muzeum
Zamkowe w Malborku.

Dział VII. ALBUMY

Brylanty. Artyści Syreny od 20-lecia do roku 20-go – praca zbiorowa pod redakcją Agaty Sobierajskiej, Joanny Mariuk, Jacka
Mikołajczyka i Łukasza Barszcza;  projekt graficzny: Bogna Michalik / Bottega 311;  wydawca: Teatr Syrena, Warszawa.

Cały Kalarus – redakcja Filip Ciślak;  projekt graficzny i skład: Filip Ciślak;  wydawca:  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Echoes Shades – Piotr Zbierski (wersja angielsko/polska);  koncepcja: Piotr Zbierski,  projekt graficzny: Bartłomiej Talaga
i Piotr Zbierski;  wydawca: Wydawnictwo PWSFTViT im. Leona Schillera, Łódź,  współwydawca: PIX.HOUSE.

Eugeniusz Lokajski „BROK” – praca zbiorowa;  projekt i opracowanie graficzne: Katarzyna Kubicka;  wydawca: Muzeum
Powstania Warszawskiego.

Obrazy zmieniającego się świata. Fotografie Górnego Śląskiego;  projekt graficzny i skład: Marta Gawin;  wydawca:
Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Katowice.

Ostatnia bije godzina… Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r. – Janusz Odziemkowski;  opracowanie graficzne
i skład: Elżbieta Waga-Krajewska;  wydawca:  Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.

Ostrzej widzieć. Fotoreportaż w „itd.” 1960-1990 – Krzysztof Wójcik, Katarzyna Madoń-Mitzner;  projekt graficzny:
Małgorzata Stolińska;  wydawca: Dom Spotkań z Historią, Warszawa.

Przekrój przez Mroza – Janusz Górski, Łucja Mróz-Raynoch;  projekt i opracowanie graficzne oraz wybór rysunków: Janusz Górski,
DTP: Krzysztof Gotowicki;  wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk; współwydawca: Wydawnictwo Czysty Warsztat, Gdańsk.

Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie – Anita Soroko;  projekt okładki i stron tytułowych:
Agnieszka Pasierska / Papierówka,  opracowanie typograficzne i skład: Robert Oleś /d2d.pl;  wydawca: Wydawnictwo
Ossolineum, Wrocław.

Słowa nasycone doświadczeniem. Andrzej Szewczyk z kolekcji Simulart – tekst Marta Smolińska, redakcja Magdalena
Piłakowska;  projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert;  wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.

Stocznia Szczecińska – Paweł Miedziński, Ryszard Dąbrowski, Mateusz Lipko;  projekt graficzny, skład i łamanie, retusz
fotografii: Kamila Schinwelska i Marcin Gwiazdowski / Elipsy;  wydawca: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Szczecinie.

Urządzone. Zrealizowane. Prace z kolekcji Galerii Starmach – redakcja Julita Deluga;  projekt graficzny i skład: Ryszard
Bienert;  wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie,  współwydawca: Galeria Starmach, Kraków.

Warszawa na nowo. Fotografie reporterskie 1945-1949 – Anna Brzezińska, Katarzyna Madoń-Mitzner;  projekt graficzny:
Barabasz Opałko;  wydawca: Dom Spotkań z Historią, Warszawa.

Władysław Hasior. Prace z kolekcji Galerii Starmach – redakcja Julita Deluga;  projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert;
wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.

Lublin Filmowy / Filmowy Lublin – tekst Krzysztof Zalewski;  projekt graficzny: Idalia Smyczyńska i Robert Zając / kilku.com;
wydawca: Urząd Miasta Lublin, Wydział Kultury – Lubelski Fundusz Filmowy.

Dział VIII. KATALOGI, WYD. BIBLIOFILSKIE i INNE

Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland – Michał Spandowski;  projekt graficzny: Aleksandra Toborowicz;
wydawca: Biblioteka Narodowa, Warszawa.

Historie naturalne – praca zbiorowa;  projekt graficzny, skład i przygotowanie zdjęć do druku: Ryszard Bienert,  fotografie:
Andrzej Grabowski;  wydawca: Polski Teatr Tańca, Poznań.

Ignacy Witz (1919–1971). Oczy sa radarem mózgu – koncepcja i redakcja Karolina Prymulewic;  projekt graficzny: Paweł Osial;
wydawca: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, Warszawa.

Janusz Kaniewski. Polskie Projekty Polscy Projektanci – redakcja Anna Śliwa;  projekt graficzny: Anita Wasik;
wydawca: Muzeum Miasta Gdyni.

Kalendarz 2021. Eksperyment Exlibris;  projekt graficzny i skład: Patrycja Orzechowska;  wydawca: Gdańska Galeria Miejska.

Katalog wydawniczy. Narodowe Centrum Kultury 2021 – praca zbiorowa;  projekt graficzny: Maryla Broda, Małgorzata Chrobak
i Katarzyna Flera-Iwaniuk;  wydawca: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu „Dzielnice Kultury” 2013-2019 – praca zbiorowa;
projekt okładki, opracowanie graficzne i skład: Kamila Bartuzi-Monaghan;  wydawca: Urząd Miasta Lublin.

Leszek Knaflewski. Knaf’s not Dead – redakcja Emilia Chorzępa i Magdalen Piłakowska;  projekt graficzny i skład: Ryszard
Bienert;  wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.

Marek Oberländer i Jan Lebenstein. Totemiczny znak figury ludzkiej – Magdalena Szafkowska;  projekt graficzny: Klaudia
Maślej-Feluś;  wydawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Pass it on: design, teaching, life – Krzysztof Lenk, Ewa Satalecka, Alicja Gorgoń, Ewa Zembrzuska-Lenk, Jack Lenk;
projekt graficzny: Przemek Dębowski,  typografia: Zuzanna Rawa;  wydawca: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii
Technik Komputerowych, Warszawa.

Płaszczyzna porozumienia. Stoły w XVIII i XIX wieku – Małgorzata Korżel-Kraśna;  projekt graficzny: Łukasz Paluch;
wydawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Skarb średniowieczny parametrów z kościoła Mariackiego w Gdańsku. T. 1 – 3 – Helena Hryszko, Monika Stachurska,
Agnieszka Krzemińska-Maciejko;  projekt graficzny i typograficzny: Janusz Górski;  wydawca: Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Teresa Jakubowska. Z życia wycięte – redakcja Karolina Prymulewicz;  projekt graficzny: Tomasz Wiater;  wydawca: Muzeum
Karykatury im. Eryka Lipińskiego, Warszawa.

Wolałbym być Yeti – Sonia Rammer;  projekt graficzny: Katarzyna Tużylak;  wydawca: Galeria Miejska w Bydgoszczy.

Wzornictwo huty szkła „Zawiercie” po 1945 roku – Ewa Chmielewska, Paweł Dusza;  opracowanie graficzne: Monika
Chrabąszcz-Tarkowska;  wydawca: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Jury obradowało w składzie:  Agata Szydłowska – przewodnicząca, Andrzej Barecki,  Magdalena Frankowska,  Artur Frankowski,  Ryszard Kryska,  Ewa Repucho, Andrzej Tomaszewski i Mieczysław Wasilewski.