22 kwi

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Do 31 sierpnia można składać zgłoszenia do kolejnej edycji Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca. Utwory mogą być w dowolnym gatunku, objętości, a także o dowolnej tematyce. Konkurs organizowany jest od 1991 roku.

„Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Do konkursu można zgłaszać utwory o dowolnej objętości i tematyce. Mogą to być zbiory wierszy, opowiadań, wspomnień, esejów, a także powieści, utwory dramatyczne czy reportaż. Zgłaszany do konkursu utwór nie może być wcześniej publikowany” – poinformowała Marta Formella z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Nagrodą w konkursie jest wydanie drukiem zwycięskiego dzieła.

Utwory należy składać w formie komputerowego wydruku, w trzech jednakowych egzemplarzach. Dodatkowo, do zgłoszenia należy dołączyć egzemplarz w wersji elektronicznej (format doc, pdf) – na płycie CD lub pendrivie.

Prace do 31 sierpnia przyjmuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (na adres: Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, z dopiskiem „Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca”).

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.wbpg.org.pl/.

Źródło: Instytut Książki