03 lip

Konkurs literacki dla debiutantów piszących w gatunku science fiction

Polska Fundacja Fantastyki Naukowej ogłasza nabór opowiadań do drugiej edycji konkursu literackiego dla debiutantów/debiutantek. Jego celem jest wyłonienie najlepszych tekstów utrzymanych w konwencji fantastyki naukowej.

Konkurs jest skierowany do osób, które ukończyły 16 lat i dotychczas nie opublikowały żadnej książki, lub wydały co najwyżej jedną publikację beletrystyczną drogą self-publishingu. Nadesłane opowiadania muszą mieć charakter oryginalnych i dotąd niepublikowanych prac.

PFFN ma na celu popularyzację fantastyki naukowej, dlatego prace konkursowe muszą być w znaczącym stopniu oparte na fundamencie obowiązujących praw, teorii albo prognoz naukowych, bądź na ich logicznym rozwinięciu, zgodnym ze współczesną wiedzą naukową.

Teksty liczące od 15 000 do 50 000 znaków (ze spacjami), należy wysyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@pffn.org.pl. Termin nadsyłania: 31 sierpnia 2021 roku.

Prace oceni Jury w składzie: dr hab. Leszek Błaszkiewicz (astrofizyk; członek Polskiego Towarzystwo Astronomicznego), dr hab. Edyta Rudolf (teoretyczka literatury), dr Krzysztof M. Maj (groznawca, teoretyk literatury i narracji; redaktor naczelny czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Fantastica”), dr Szymon Charzyński (specjalista nauk matematyczno-fizycznych, redaktor naczelny miesięcznika „Delta”), Romuald Pawlak (pisarz fantastyki).

Zwycięskie opowiadania publikowane są w corocznej “Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej”.

Szczegóły, pełny regulamin oraz formularz uczestnictwa w linku