08 maj

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2024

8 maja, czyli w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek,  rozpoczyna się Tydzień Bibliotek – ogólnopolska kampania realizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”. Autorką hasła jest Katarzyna Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Opolu, członek ZG SBP. Autorem projektu plakatu jest Łukasz Chmielewski.

Książnice w całej Polsce zaplanowały moc atrakcji dla odwiedzających, w tym roku bibliotekarki i bibliotekarze szczególnie skupią się na najmłodszych użytkownikach, ale również na użytkownikach starszych, na osobach, które pracę zawodową mają już poza sobą i bardzo często szukają możliwości wypełnienia czasu, którego mają być może trochę więcej niż w latach aktywności zawodowej.

Tydzień Bibliotek potrwa do 15 maja.

Program Tygodnia Bibliotek: https://tydzienbibliotek.sbp.pl

Akcja ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.