30 paź

9. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów

Od 12 listopada do 12 grudnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbywać się będzie  9. edycja Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów. W programie spotkania autorskie, rozmowy z uznanymi prozaikami i poetami, laureatami lub finalistami ogólnopolskich literackich nagród, autorami bestsellerów. Z czytelnikami spotkają się m.in.: Wojciech Tochman, Jacek Hugo-Bader, Małgorzata Rejmer, Marek Krajewski, Marcin Wroński i Wojciech Mann.

Osiągnięcia lubuskiego środowiska literackiego podkreślić ma benefis Alfreda Siateckiego, prozaika, autora wielu powieści, w tym również sensacyjnych, który w bieżącym roku obchodzi 50-lecie pracy twórczej.

Postać i twórczość Anny Tokarskiej – patronki Festiwalu w sposób szczególny upamiętniona zostanie czytaniem jej poezji w ramach Krakowskiego Salonu Poezji w Zielonej Górze. Dla miłośników twórczości poetki – wielka gratka – podczas Festiwalu ukaże się wznowiony tom jej wierszy.

Tegoroczna edycja Festiwalu ma także wymiar międzynarodowych kontaktów poetyckich. Gośćmi będą belgijscy poeci, przedstawiciele redakcji „G.” (dawniej „Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift”) pisma literacko-kulturalnego z Antwerpii, z którym współpracuje redakcja pisma „Pro Libris”. Zaplanowano wykład o poezji flamandzkiej i recytację wierszy zaproszonych poetów belgijskich w ich ojczystym języku. Polskie tłumaczenia wierszy będą prezentowane na ekranie. Ponadto poeci lubuscy dzielić się będą swoimi doświadczeniami z belgijskimi literatami. Spotkanie połączone z promocją najnowszego numeru 68-69/2019 kwartalnika literacko-kulturalnego „Pro Libris”, które poprowadzą Czesław Sobkowiak i Agnieszka Ginko-Humphries, z udziałem członków redakcji „Pro Libris” oraz autorów regionalnych.