19 gru

5. edycja Nagrody im. Gombrowicza

Ogłoszono kolejną edycję Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. W dotychczasowych odsłonach konkursu zgłoszono ponad 300 książek.
Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda w wysokości 40 tysięcy złotych przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną, w języku polskim. W tej edycji można zgłaszać książki wydane w 2019 roku.
Laureata wybierze kapituła, w skład której wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem nagrody jest Tomasz Tyczyński.
Książki do piątej edycji konkursu zgłaszać mogą autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, członkowie kapituły. Paczki zawierające dziewięć egzemplarzy książki oraz niezbędne dane na temat autora należy przesyłać na adres Muzeum Witolda Gombrowicza (ul. Witolda Gombrowicza 1, Wsola, 26-660 Jedlińsk) z dopiskiem: „Nagroda”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2020 roku. Przed wysyłką warto zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie nagrody.