29 lip

Zgłoszenia do Konkursu “O Liść Dębu”

Książnica Płocka i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Władysława Broniewskiego “O Liść Dębu”.

Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej oraz promowanie młodych twórców.

Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 19 września 2020 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach.  Teksty nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Na konkurs należy nadesłać – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu – zestaw pięciu wierszy w czterech egzemplarzach.

Prace należy wysyłać na adres: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09-402 Płock.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w listopadzie.

Więcej informacji, w tym regulamin i oświadczenia >> na stronie Książnicy Płockiej