21 kwi

13. edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”

Ruszył nabór zgłoszeń do 13 edycji konkursu “Książka Historyczna Roku”. Łączna pula nagród wynosi 120 tys. zł, a ich fundatorami są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury.

Ideą konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski w XX wieku oraz promowanie czytelnictwa książek historycznych.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 lipca 2019 r., a 31 grudnia 2021 r.

Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 16 maja na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa) trzech egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

  • “najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”,
  • “najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”,
  • “najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami”
  • “najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym”.

W jury zasiądą ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, prof. dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. dr hab. Andrzej Nowak, dr hab. Zbigniew Wawer, dr Piotr Gontarczyk, Paweł Lisicki oraz Piotr Semka.

Według informacji przekazanej przez Instytut Pamięci Narodowej, wybór publikacji mających szansę otrzymać tytuł “Książki Historycznej Roku” odbędzie się na trzech etapach. Pierwszym ma być wyselekcjonowanie tych zgłoszeń, które spełniają wymagania konkursowe. Następnie jurorzy wyłonią maksymalnie dziesięć książek nominowanych do nagrody, by na etapie finalnym ogłosić listę laureatów.

Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 1 do 31 października 2022 r., wybiorą w drodze głosowania internetowego najlepsze książki w kategorii naukowej i popularnonaukowej. Oprócz nagród jury ma prawo przyznać czterem publikacjom z listy nominowanych wyróżnienia o charakterze honorowym.

Więcej o konkursie ksiazkahistorycznaroku.pl