31 sty

Nagrody Historyczne Polityki

Redakcja tygodnika „Polityka” zaprasza wydawnictwa, instytucje naukowe i autorów do zgłaszania kandydatur do Nagród Historycznych Polityki za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2022 roku. Narody przyznawane są w kategoriach: prace naukowe, prace popularnonaukowe, wydawnictwa źródłowe oraz pamiętniki, relacje, wspomnienia. Termin zgłaszania upływa 3 lutego. Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2022.

Redakcja „Polityki” nie nagradza wznowień i reedycji, w przypadku wydawnictw kilkutomowych wydawanych na przestrzeni lat czeka się na ukazanie się ostatniego tomu. Dopuszcza się do konkursu przetłumaczone na polski książki autorów zagranicznych. Do zgłoszeń nie jest wymagany specjalny formularz. Listę zgłaszanych pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, kontakt telefoniczno-mailowy) należy kierować na adres: nh@polityka.pl. W przypadku prac naukowych (monografii) pożądane jest dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki.

Regulamin jest dostępny na stronie www.polityka.pl/nagrodyhistoryczne.

Dodatkowo organizatorzy proszą o przesyłanie po 2 egz. każdej zgłoszonej pozycji na adres redakcji: tygodnik „Polityka”, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa – z dopiskiem Nagrody Historyczne Polityki.

Przyznanie nagród nastąpi w maju.