19 gru

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala

 Jury Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala oraz dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, zapraszają na uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala Marcie Kwaśnickiej za książkę “Jadwiga” (Teologia Polityczna) oraz Renacie Lis za książkę “W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu” (Wydawnictwo Sic!).

Uroczystość odbędzie się w środę 21 grudnia o godz. 18. w Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie (wejście od ul. Świętojerskiej).

Laureatów wybrało Jury w składzie: Włodzimierz Bolecki (przewodniczący), Tomasz Bocheński, Tomasz Burek, Antoni Libera, o. Janusz Pyda OP.

Nagroda Skrzydła Dedala przyznawana jest corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala, ustanowiona przez Bibliotekę Narodową w 2015 roku, nawiązuje do idei Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawanej w latach 1985-1989 przez Komitet Kultury Niezależnej, a następnie w latach 1995-2008 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Ossolineum) i w latach 2010-2012 przez Bibliotekę Narodową.