19 cze

Książka Reporterska Roku

Do 6 sierpnia magazyn „Press” przyjmuje zgłoszenia do drugiej edycji nagrody dla najlepszej polskiej Książki Reporterskiej Roku.

Nagroda zostanie przyznana przez jury konkursu składające się ze znawców literatury i reportażu za publikację: o wysokich walorach merytorycznych, warsztatowych oraz językowych; ujawniającą wrażliwość etyczną i społeczną autora/ki przy zachowaniu zasad warsztatu dziennikarskiego; cechującą się pogłębioną analizą rzeczywistości, wykorzystującą wiedzę, dociekliwość i rzetelność autora/ki.

Do konkursu można zgłaszać książki reporterskie żyjących autorów polskich, wydane w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 roku, będące pierwodrukami.

Nie będą oceniane: antologie, reportaże literackie, które zawierają elementy fikcji, biografie niereporterskie, także napisane przez dziennikarzy/reporterów, dziennikarskie książki gatunkowe (eseje, dzienniki, autobiografie, książki publicystyczne itp.).

Książki na konkurs mogą nadsyłać ich autorzy oraz wydawnictwa, w nieprzekraczalnym terminie do 6.08.2021 roku na adres: „Press” ul. Świętokrzyska 30 lok. 150, 00-116 Warszawa, z dopiskiem Książka Reporterska Roku.

Organizatorami konkursu są: wydawca magazynu „Press” i Fundacja Grand Press. Partnerem nagrody jest Miasto Sopot.

Szczegóły konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na www.grandpress.pl.