14 mar

IX edycja konkursu o Nagrodę im. Kotarbińskiego

Rozpoczęto nabór prac do IX edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Jest to jedyna tego typu nagroda w Polsce, przyznawana naukowcom przez uczelnię. Jej laureat otrzyma od Uniwersytetu Łódzkiego 50 tys. zł na dalszy rozwój naukowy. Książki można zgłaszać do 12 maja.

Zgłoszenia mogą nadsyłać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2022 roku. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca września 2023 r. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi w końcu listopada br. podczas uroczystej gali.

 

Książki wpływające na konkurs są recenzowane, oceniane i wybierane przez Kapitułę, którą tworzą wybitne osobowości polskiej humanistyki:

– prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog z SGH i UW;
– prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ;
– prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury z UAM;
– prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008-2016;
– prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista z UŚ, rektor UŚ w latach 1996-2002;
– prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ;
– ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk z UMCS i UW;
– prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (Przewodnicząca Kapituły).

Patron nagrody Prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof, logik i etyk. Był przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem.

Prace na konkurs można zgłaszać: pocztą na adres: Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź, elektronicznie na e-mail: kotarbinskiego@uni.lodz.pl. Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie nagrody: www.ntk.uni.lodz.pl