11 Sty

Odnalezione w Tłumaczeniu

W dniach 6-8 kwietnia 2017 r. odbędzie się trzecia edycja Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Spotkania Tłumaczy Literatury odbywają się co dwa lata, tematem każdej edycji jest inny, wybrany obszar językowy: w roku 2013 były to języki skandynawskie, w 2015 – język angielski. W tym roku rozmowa dotyczyć będzie wielkiej literatury, która powstaje w językach pozacentralnych. Choć często wcale nie są one małe, to pisane w nich dzieła zwykle muszą pokonać o wiele więcej przeszkód i barier, żeby trafić do rąk zainteresowanych czytelników, niż książki napisane w językach rangi światowej.
Read More

10 Sty

Styczniowe wydarzenia w Krakowie

Krakowskie Biuro Festiwalowe informuje o styczniowych wydarzeniach w Krakowie – Mieście Literatury UNESCO. Na miłośników literatury i wydarzeń z jej pogranicza czeka wiele atrakcji – od Krakowskiego Salonu Poezji, przez spotkania z autorami głośnych książek – Katarzyną Kubisiowską czy Kamilem Janickim, po wieczory literacko-muzyczne z muzyką podhalańską czy wieczory z Chochlą literacką inspirowaną twórczością poszczególnych pisarzy. Zapraszamy do styczniowych spotkań z literaturą w Krakowie! Read More

09 Sty

Found in Translation Award 2017

Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Instytut Polski w Nowym Delhi zapraszają do zgłaszania kandydatów do tegorocznej edycji nagrody Found in Translation Award, przyznawanej tłumaczowi/tłumaczce najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski.

Ogłoszenie laureata i wręczenie nagrody odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Książki w Londynie w marcu 2017 roku, na których Polska wystąpi w roli Market Focus Country. Program „Market Focus Poland” to cykl wydarzeń kulturalnych i branżowych prezentujących gorące nazwiska, modne gatunki, interesujące tematy, literackie trendy i ciekawostki naszego rynku książki – słowem to, co w polskiej literaturze współczesnej najlepsze.

Nagroda Found in Translation to trzymiesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przelot do i z Krakowa fundowane przez Instytut Książki oraz nagroda pieniężna – 16 tys. zł – fundowana w równych częściach przez IK, IKP w Londynie, IKP w Nowym Jorku i IP w Nowym Delhi.

Do zgłoszenia kwalifikują się przekłady, które ukazały się w formie książkowej w 2016 roku. Kandydatów nadsyłać mogą do Instytutu Książki (na adres biuro@instytutksiazki.pl) osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wyboru kandydata, jego dane adresowe oraz dane adresowe zgłaszającego.

Uwaga!
Od tej edycji nagrody zmianie ulega termin nadsyłania kandydatur: na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 stycznia (włącznie) każdego roku.

Read More

05 Sty

Nagroda Literacka Gdynia 2017

Prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek – ogłasza XII edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka Gdynia dla najlepszych książek ubiegłego roku w czterech kategoriach: „proza”, „poezja”, „eseistyka”, „przekład na język polski”. Read More

19 Gru

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala

 Jury Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala oraz dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, zapraszają na uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala Marcie Kwaśnickiej za książkę „Jadwiga” (Teologia Polityczna) oraz Renacie Lis za książkę „W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu” (Wydawnictwo Sic!).

Uroczystość odbędzie się w środę 21 grudnia o godz. 18. w Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie (wejście od ul. Świętojerskiej). Read More

14 Gru

Michał Głowiński z Nagrodą Tuwima

Profesor Michał Głowiński, autor między innymi Czarnych sezonów i Carskiej filiżanki, otrzymał Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima.

Nagroda, którą przyznaje Dom Literatury w Łodzi, wręczana była po raz czwarty. Od tego roku dawana jest nie za całokształt – jak to było do tej pory, ale m.in. za „twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych – w rozumieniu dzieła lub kilku dzieł – która w istotny sposób podwyższa poziom świadomości wspólnoty społecznej demokratycznego państwa, przyczyniając się do zrozumienia źródeł i różnic światopoglądowych oraz oferuje wgląd w problemy rzeczywistości społecznej i kulturowej na poziomie jednostek, społeczeństw i narodów”.