30 mar

Nowy dokument tekstowy

Do 5 kwietnia można przesłać swoje prace do drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach – liryka, epika oraz esej. Zwycięskie książki zostaną wydane w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”, a ich autorzy otrzymają honorarium.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni autorzy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2020 roku nadeślą na adres konkurs@instytutliteratury.eu poprawne zgłoszenie konkursowe, które powinno zawierać:

  • załączniku – zgłaszany projekt książki w formie pliku .rtf, .doc lub .docx; w nazwie pliku należy zamieścić tytuł zgłaszanego tomu oraz imię i nazwisko
  • treści maila – dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • temacie maila – „Zgłoszenie na konkurs – KATEGORIA”, gdzie w miejsce słowa „KATEGORIA” należy wstawić nazwę tej, w której będzie oceniany przesłany utwór.

Zgłoszenia można nadsyłać na trzy konkursowe kategorie:

a) Liryka – autorskie tomy poezji składające się z maksymalnie 50 wierszy;
b) Epika – powieści lub zbiory opowiadań liczące sobie maksymalnie 360 tys. znaków ze spacjami;
c) Esej – zbiory esejów liczące sobie maksymalnie 360 tys. znaków ze spacjami.

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu.

O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zadecyduje powołane przez Instytut Literatury jury, którego skład zostanie ujawniony najwcześniej po zakończeniu naboru zgłoszeń. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 czerwca 2020 roku w siedzibie Instytutu Literatury w Krakowie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bit.ly/2UuhMiv